Stichting de Schakel

De Schakel is een leef- en werkgemeenschap waar mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking samen wonen mensen zonder beperking. Er wordt naar gestreefd om zo gelijkwaardig mogelijk te leven vanuit een christelijke levensbeschouwing.

De Schakel is gevestigd in ’t Brouwershuis, een monumentaal pand (rijksmonument) in Leende (N-Br), waarvan de voormalige horecabestemming in ere is hersteld. Het Day-Kaffee wordt gerund door mensen met en zonder beperking. Ook kunnen thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking komen werken in de horeca of in het VVV-kantoor.

De Schakel is gefundeerd op vier pijlers:
– continuïteit
– contacten
– Christelijke levensbeschouwing
– centen / financiën

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie of een gesprek dan kun je contact opnemen met:
AukjeSlager
telefoon 040-2300031
email: aukje@stichtingdeschakel.nl